Thursday, September 29, 2016

Shri Khimaj Mataji ri Navratri


લુટવા વારા ભલે ને લુટી જાય
એના તો બેજ હાથ છે
દેવા વારી તો મારી મા ખીમજ છે એના તો હજારો હાથ છે

 " જય માં ખીમજ "

 

1 comment: